Vereffening: vakkundig & integer

De vereffenaar mr. Jan Damstra heeft ruim 20 jaar ervaring in erfrecht- en vereffeningszaken. Wilt u hulp bij een vereffening? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking. 

Vertrouwd: Orde van Advocaten, NOVEX en VEAN
vereffenaar taken

De vereffening volledig geregeld

Bij de vereffening van een nalatenschap komt veel kijken. Denk aan het opsporen van erfgenamen, het opstellen van een boedelbeschrijving en het in beeld brengen en voldoen van openstaande schulden.

Wilt u hulp bij deze taken? Onze erfrechtadvocaat mr. Jan Damstra helpt u graag.

Wilt u advies over een vereffening?
Zoekt u hulp bij de correcte de afwikkeling van de nalatenschap? Specialist mr. Damstra helpt u graag verder. Bel voor een gratis intakegesprek: 085 – 0600540.

Over De Vereffenaar.com

De Vereffenaar.com is een initiatief van Oranje Parck Advocatuur. Dit in erfrecht gespecialiseerd advocatenkantoor biedt vanuit haar vestigingen in Apeldoorn en Amsterdam diensten aan in heel Nederland. 

Advocaat en eigenaar van het kantoor Mr. J.W. Damstra heeft ruim 20 jaar ervaring in erfrecht- en vereffeningszaken. Hij geldt als specialist op deze vakgebieden. 

Vereffening

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn worden onze advocaten ondersteund door kundige juridische medewerkers. U kunt rekenen op de ondersteuning van de heer drs. G.K. Terreehorst (medewerker vereffening) en mevrouw E. Hinnen-de Boo. 

Mr. Damstra

Het erfrecht is een rechtsgebied waar nog maar weinig advocaten specialistische kennis van hebben. Mr. J.W. Damstra heeft het initiatief genomen om als eerste advocatenkantoor een website te lanceren waar juridische hulp en informatie met betrekking tot het erfrecht wordt verstrekt. Via www.erfrechtshulp.nl  kunt u meer informatie vinden.

Derdengelden

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.

Wat regelt de vereffenaar? De taken zijn verdeeld in vijf fasen, namelijk:

 • Inventarisatie en beheer van de nalatenschap

  De vereffenaar maakt een boedelbeschrijving op en deponeert deze bij de kantonrechter. Daarnaast roept de vereffenaar alle schuldeisers op en vermeldt deze in een lijst van voorlopig betwiste en erkende vorderingen;

   

 • De liquidatie van het vermogen

  Als er schulden zijn die niet uit de nalatenschap kunnen worden betaald omdat er onvoldoende liquide middelen zijn, dan moet de vereffenaar roerende of onroerende zaken verkopen. Zo kunnen de schulden worden voldaan. De vereffenaar wijst erfgenamen op het recht van bezwaar tegen de verkoop van een bepaald goed;

   

 • Het afleggen van rekening en verantwoording bij de rechtbank

  Binnen zes maanden nadat de voor het indienen van de vorderingen gestelde termijn is verstreken moet de vereffenaar rekening en verantwoording afleggen. De vereffenaar moet vervolgens een uitdelingslijst deponeren bij de rechtbank. De erfgenamen en crediteuren worden daarvan op de hoogte gebracht;

   

 • Afhandeling van schulden

  De uitdelingslijst ligt 4 weken ter inzage bij de rechtbank. Is er binnen deze 4 weken geen verzet aangetekend tegen een schuldeiser of een erfgenaam? Dan wordt de uitdelingslijst verbindend. De vereffenaar zal overgaan tot uitkeringen aan de schuldeisers;

   

 • Verdeling over erfgenamen

  Als laatste fase geldt dat de vereffenaar het overschot aan de erfgenamen uitkeert. Daarna kunnen de erfgenamen de nalatenschap zelf moeten verdelen.

Zoekt u een professionele vereffenaar? Doe een beroep op de kennis en ervaring van Mr. Jan Damstra.
Neem direct contact op voor een vrijblijvend intakegesprek: 085 – 0600540.

Vertrouwd: Orde van Advocaten, NOVEX en VEAN

Direct naar

Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Apeldoorn

Kerklaan 37
7311 AC Apeldoorn

Contactgegevens

KvK 65873181
BTW. NL 819 658 893 B01